Osnove Eksterne komunikacije- Davor Marko


Osnove Eksterne komunikacije- Davor MarkoDavor je doktor komunikoloških nauka i na ovom predavanju nas uči kako da razumemo procese u komunikaciji i odgovorimo na sledeća pitanja:

  • Kako efektno komunicirati sebe, svoju organizaciju i svoje proizvode i usluge?
  • Kako se prilagoditi različitim ciljanim grupama?
  • Kako se pripremiti za javni nastup, prezentaciju, sastanak?
  • Šta je pravilo ‘broja 3’ i značaj vizuelnog?
Share this post

Share this link via

Or copy link