#selfcareweek 1 minute read

Odlaganje STOP- Jana Kukić

Jana je master psiholog i psihološki savetnik u Rezilientu.
Janino predavanje usmereno je upravo na predstavljanje smernica za prevazilaženje štetne navike odlaganja, polazeći od razumevanja kako razmišljanjem, osećanjima i ponašanjem održavamo sebe u tom začaranom krugu.