Odlaganje STOP- Jana Kukić


Jana je master psiholog i psihološki savetnik u Rezilientu.
Janino predavanje usmereno je upravo na predstavljanje smernica za prevazilaženje štetne navike odlaganja, polazeći od razumevanja kako razmišljanjem, osećanjima i ponašanjem održavamo sebe u tom začaranom krugu.  

Share this post

Share this link via

Or copy link