Serbian - Knowledge Transfer 1 minute read

SEO Terminology & How-To

Na ovoj sesiji deljenja znanja, predavač govori o SEO (Search Engine optimization) terminima, SEO standardima i šta je sve to što utiče na SEO ocenu stranice ili drugog online materijala.