#selfcareweek 1 minute read

Digitalni Detox- Marija Meseldžija

Marija je psiholog i project manager u Rezilientu.
Na ovom predavanju učimo o efektima koje konstantna izloženost tehnologiji ima na naše blagostanje. Kroz “detoks” savete i tehnike Marija nam pomaže da saznamo više o digitalnom burnout-u, i kako da prepoznamo njegove simptome kod sebe.